Fundacja "Marzenia Do Spełnienia" biuro@mds.koszalin.pl +48 608-458-656 krs: 0000700893

Upublicznienie wyciągów bankowych Fundacji „Marzenia Do Spełnienia”, 15.04.2018

Drodzy Przyjaciele Fundacji, kierując się zasadą pełnej przejrzystości finansów naszej Fundacji, od tego miesiąca będziemy na stronie WWW zamieszczać comiesięczne raporty bankowe uwiarygadniające fakt, iż wszystkie środki wpłacane przez naszych Darczyńców przekazujemy na nasz cel, czyli zakup karetki neonatologicznej. Raporty można sprawdzić w części „Fundacja” i zakładce „Sprawozdania”. W celu ochrony danych osobowych naszych Darczyńców pozostawiliśmy jedynie imiona osób wpłacających.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.