Fundacja "Marzenia Do Spełnienia" biuro@mds.koszalin.pl +48 608-458-656 krs: 0000700893

Misja

Misją Fundacji „Marzenia Do Spełnienia” jest tworzenie, wspieranie i realizacja projektów podnoszących poziom ochrony zdrowia, poprzez zakup sprzętu medycznego i angażowanie społeczności lokalnych w tworzenie trwałego procesu czynienia dobra dla drugiego człowieka.