Fundacja "Marzenia Do Spełnienia" biuro@mds.koszalin.pl +48 608-458-656 krs: 0000700893

O Nas

Skład Rady Fundacji stanowią następujące osoby:

Przewodniczący Rady – Michał Dondajewski

Członkowie Rady:

Krzysztof Krakowski
Magdalena Masloch
Małgorzata Pilarska

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Aleksandra Stenka
Wiceprezes Zarządu – Piotr Jasiek