Fundacja "Marzenia Do Spełnienia" biuro@mds.koszalin.pl +48 608-458-656 krs: 0000700893

Odliczenie darowizny

KOCHANI PRZYJACIELE FUNDACJI

W związku z licznymi zapytaniami pragniemy poinformować, że nie posiadamy jeszcze prawa do odliczenia 1% podatku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacją pożytku publicznego może zostać podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełnia łącznie określone warunki.

Jednak nic straconego !!!

Osoby wpierające naszą Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej i zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Darowiznę można odliczyć od dochodu: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu.

W przypadku skorzystania z powyższych ulg, wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem będzie potwierdzenie dokonania przelewu.

Co trzeba zrobić by skorzystać z ulgi?

  1. Dokonaj przelewu darowizny na konto Fundacji i wpisz w tytuł przelewu: darowizna na karetkę dla Noworodków i Wcześniaków
  2. Rozlicz darowiznę w formularzu PIT lub CIT.